צור קשר

טל': 6231441 - 08, 6233451 - 08
פקס: 6233439 - 08
אופקים: 4565935 - 052
ערד: 8856084 - 052
דימונה: 6539192 - 052
מגזר בדואי: 2204130 - 052
info@mishmarot.org.il