שרות מטפלים זרים

העסקת עובד זר 

המשפחה קיבלה החלטה על העסקת עובד זר שיטפל ביקירנו עלינו לבדוק בקפידה לאור העובדה שמדובר בתפקיד אחראי ורציני מאוד בו נדרש המטפל לאחריות מחויבות וסבלנות להכיל את מצוקת הקשיש לכן מי הראוי שיבדקו מספר קריטריונים בסיסים לדוג' האם הוא מומחה לטיפול בתחום הסיעודי , האם הסוכנות ממנה הוזמן המטפל מתמחה במתן טיפול סיעודי לקשיש והאם קיימים המלצות ממעסיקם קודמים .

שלבים בקבלת היתר לעבוד הזר עד השמתו בבית הקשיש .
1.    הגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר, אל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.
2.    הגשת תביעה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. במידה תביעה זו תוכר ותאושר המדינה תשתתף למעשה במימון העסקת העובד הזר, במידה ולא תאושר הבקשה מטעם המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסתו, נדרש להגיש את טופס מבחן הערכת התלות של רשות האוכלוסין וההגירה.
    ♦ חשוב לדעת מבחן הערכת התלות של רשות ההגירה דורש תשלום אגרה בסך 310 שקלים תוקף האגרה הינה ל 4 שנים . על פי מבחן זה, ניתן לזכות באישור של הרשות להעסקת עובד זר, גם ללא ההכרה בזכאות לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
לאחר שבוצע מבחן הערכת התלות של המטופל, בין אם על ידי המוסד לביטוח לאומי ובין אם דרך רשות האוכלוסין וההגירה, יכול הנבחן להגיש בקשה רשמית להבאת עובד זר ארצה. בקשה זו מוגשת גם היא לרשות ההגירה והאוכלוסין
3.כאשר הבקשה התקבלה והמטופל למעשה עומד לפני התחלת העסקתו של עובד זר בביתו, עליו להגיש שני מסמכים: מסמך אחד אשר מצהיר בפני הביטוח הלאומי על העסקת עובד משק בית, והשני - מסמך בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד של עובד זר, אותו יש לשלוח אל פקיד השומה באזור המגורים שלכם.
טפסים נלווים :
•    טופס העסקת עובד משק בית לחץ/י כאן
•    קשיש שמעוניין להקפיא את הרישיון להעסקת עובד זר לתקופה קצובה, רשאי לעשות זאת ע"י הגשת הטופס המצורף למשרד הפנים. להורדת הטופס לחץ/י כאן
•    קשיש שמעוניין לבטל את ההקפאה שביצע בעבר, רשאי לעשות זאת ע"י הטופס המצורף. להורדת הטופס לחץ/י כאן


על המעסיק עובד זר בישראל חלות כל החובות אשר חלות על כל מעסיק באשר הוא. עובד זר זכאי לכל הזכויות אשר מקבל עובד ישראלי וכל חריגה מהתקנות או מניעת זכות כזו או אחרת, היא בגדר עבירה פלילית.