טרום אישור ביטוח לאומי

טרום סיעוד
 
מה עושים בתקופה עד שמאשרים את הבקשה בביטוח לאומי – טרום סיעוד.
במקרים אשר נדרש באופן דחוף בקבלת שירותי סיעוד באופן מידי חברת משמרות מספקת את שירותי הסיעוד טרם אישור הבקשה ע"י המוסד לביטוח לאומי ללא תשלום .
הספקת שירות זה נעשה בהתאם לשיקול דעתה המקצועי של חברת משמרות .

מה קורה כאשר הבקשה נשללת ע"י המוסד לביטוח לאומי ? 
אדם אשר בקשתו לקבלת גמלה נשללה ע"י המוסד לביטוח לאומי רשאי להגיש ערעור לוועדת ערער של המוסד לביטוח לאומי .
יחד עם זאת אדם שבקשתו נשללה רשאי לקבל שירותי טיפול באופן פרטי. במצב זה חברת משמרות תאתר את המטפל/ת המתאים ביותר ובנוסף תמנה עובד סוציאלי ואחות אשר יפקחו על הטיפול הניתן – טיפול זה ניתן להזמינו גם לתקופה קצרה או תקופת אשפוז או לאחר אשפוז בהתאם להחלטת מזמין השירות .