שירות לניצולי שואה

סיוע סיעודי מטעם הקרן לרווחת נפגעי השואה
 
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל היא עמותה שהוקמה על ידי ניצולי שואה עבור ניצולי השואה, הקרן נוסדה בראשית שנות ה 90 בסיוע מרכז הארגונים ובשיתוף ועדת התביעות.
המטרה המרכזית של העמותה היא לסייע לניצולים שלא הצליחו להשתקם מהתופת הנוראה שפקדה אותם והם מתקשים לנה אורח חיים תקין בכוחות עצמם .
כמו כן הקרן מסייעת בהשתתפות מימון לחצן מצוקה, ומתן מענקים שונים במגוון תחומים כגון טיפולי שיניים ,תרופות משקפי ראייה ועוד .
חברת משמרות מספקת שירותי סיעוד לזכאים מטעם הקרן לרווחת ניצולי השואה שירות זה ניתן כהשלמה לשעות הסיעוד להם זכאים הקשישים מביטוח לאומי .

קריטריונים לקבלת שעות קרן לרווחת ניצולי השואה :
1.    מי שחיו תחת כיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה, ומי שחיו בגרורותיה של גרמניה הנאצית ( רומניה, בולגריה ,צרפת ,איטליה הונגריה ) וסבלו מרדיפות הנאצים ובנוסף כל מי שברח משטח הכיבוש הנאצי אחרי 1933 בשטח גרמניה. וב 1938 משטח אוסטריה מיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה ועד לכיבוש בתאריך 08.05.1945 .
2.    נפגעי שואה, סיעודיים התלויים תלות מוחלטת בזולת והוגדרו על ידי ביטוח לאומי כזכאי גמלת סיעוד בשיעור של 150% ,או מקבלי שר"מ בהיקף של 105%או 175% או מקבלי שעות "עזרה

לזולת " בהיקף של 66 שעות חודשיות לפחות.

אופן הגשת הבקשה :
1.    מילוי טופס הבקשה לסיעוד 
2.    יש לצרף את כלל המסמכים הבאים.

•    צילום ת.ז. ברור וקריא .
•    אישור על הפיצויים (רנטה מפיצוים מקרן סעיף 2,תגמולים מהרשות לזכויות ניצולי השואה  ,פיצוים חד פעמים, אישור מהצלב האדום )
•    אישור ממוחשב וחתום של הביטוח הלאומי המציין את אישור הוועדה לזכאות .
•    ציון שם חברת הסיעוד הנותנת שירות, כתובת ושם הסניף .
•    יש לציין האם הפונה הינו עררי .
•    במידה ולפונה בן זוג יש לציין אם בן הזוג מקבל מהקרן לנפגעי השואה שעות סיעוד .
•    ניצולים אשר קיבלו אישור זמני לשעות סיעוד לתקופה של 6 שבועות ויתבקשו להגיש בקשה לפיצוים לוועידת התביעות יתבקשו למלא טופס התביעה לפיצוים .

את הבקשה יש להגיש למשרדי הקרן בצירוף כלל המסמכים הנלווים לת.ד 7197 רחוב תובל בית צרפת קומה 1 תל אביב   

חשוב לדעת :
ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי יקבלו גם את תוספת 9 שעות הסיעוד כגמלה בכסף מטעם ועדת התביעות ( הפניה תעשה ישירות לוועדת התביעות במספר הטלפון 03-5194400)

♦    טופס בקשה לשעות סיעוד 
♦    טופס תביעה לוועדת התביעות לניצולים שקיבלו אישור זמני .